بادکش

30می
درمان ۵۰ بیماری با بادکش
درمان 50 بیماری با بادکش

درمان ۵۰ بیماری با بادکش

بادکش می تواند در درمان 50 بیماری از جمله تسکین درد انبساط عروقی و عضلانی خون رسانی رفع اسپاسم رفع انسداد موضعی اکسیژن رسانی ایجاد گرمای موضعی دفع سموم تقویت سیستم دفاعی کمک کند.